top of page

VAD VI GÖR

Vi skriver manus och producerar filmer.

När vi producerar företagsfilm är vårt mål alltid att hitta ett smart, schysst och snyggt sätt att presentera produkten, tjänsten,

företaget eller varumärket.

I vår research identifierar vi exempelvis beskrivande värdeord som byggstenar i manusarbetet. 

Ord som blir viktiga ingredienser i en genomarbetad produkt, som likt en riktigt bra pytt-i-panna innehåller lite av varje…

 

HUR VI JOBBAR

Som exempel skapar vi identitet.

Vi gör filmer som på bästa sätt besvarar frågan – Vilka är vi?

Dessa filmer bygger ofta själva varumärket. Mot omvärlden, befintliga och nya kunder.

Men lika viktigt är även Employer Branding, omsorgen om den egna besättningen. Filmen måste skapa en positiv image.

Människor som arbetar i företaget ska se och känna att de jobbar i ett bolag i framkant.

Att vara en attraktiv arbetsplats är idag viktigare än någonsin. Filmens manus måste också klicka mot nya talanger.

Locka de skickliga Young Professionals som kommer ut på en konkurrensutsatt marknad.

Ikea och Google lyckas, trots att de inte betalar bäst.

Att nå de bästa i varje bransch, de alla vill anställa, är en konst.

 

VAD VI MER TAR REDA PÅ

Vi undersöker hur andra uppfattar varumärket eller företaget.

Det är lätt att bli hemmablind. Ofta skiljer sig den egna bilden av företaget betydligt från hur andra ser det.

Kanske är det sällan, eller aldrig, någon sett över image och framtoning+

Här hjälper vi till. Via enkla mailbaserade enkäter får vi snabbt en bra vägledning kring vad som bör belysas och lyftas fram i filmen.

 

DET HÄR MED TID…

Ofta, tidigt i processen, får vi höra att filmen får vara max en minut ”annars tappar folk intresset…”

Ja, om det man vill berätta i filmen är så tråkigt och ointressant att tittare inte orkar mer än 55 sekunder - då ska man troligen inte göra någon film alls.

 

MEN…

Vårt jobb är att göra budskapet intressant.  Att i manus, bilder, redigering, ljudläggning lyfta innehållet.

Om en film innehåller en skön medryckande story är inte längden avgörande.

Det handlar om hur bra vi lyckas skapa relevant, roligt och medryckande innehåll.

Vi tar det ansvaret. 

bottom of page